گردشگری ایران

برچسب: انبار

  • خانه بهادر الملک – بردسیر

    خانه بهادر الملک – بردسیر

    خانه بهادرالملک – بردسیر این بنا یکی از بناهای تاریخی شهر بردسیر در استان کرمان است.این خانه که در خیابان شریعتی بردسیر واقع شده توسط عبدالمظفرخان سرتیپ مشهور به بهادر الملک که در برسیر به لقب (ابدال)معروف بوده به روزگار قاجار ساخته شد. این بنا همچون اکثر ابنیه دوره قاجاریه این بخش از کشور ،با […]