گردشگری ایران

برچسب: انتشارات علمي

  • معرفی کتاب (برند سازی برای مکان،مراکز خرید و مقاصد گردشگری)

    معرفی کتاب (برند سازی برای مکان،مراکز خرید و مقاصد گردشگری)

      برند سازی برای مکان،مراکز خرید و مقاصد گردشگری کتاب فوق به بررسی تکنیک های برندسازی، ارزش گذاری برند، مدیریت استراتژیک برند، خلق و جایگاه یابی برند و تاثیر تبلیغات و طراحی داخلی و خارجی شعب بر فرایند تقویت برند در سازمانهای خدمات مالی به ویژه مراکز خرید و مقاصد گردشگری پرداخته است. تاریخ انتشار:…