گردشگری ایران

برچسب: انجمن ناصری زرتشتیان کرمان

  • موزه مردم شناسی زرتشتیان – کرمان

    موزه مردم شناسی زرتشتیان – کرمان

    موزه مردم شناسی زرتشتیان – کرمان تنها موزه مردم شناسی زرتشتیان جهان در آتشکده شهر کرمان جای دارد. این موزه در سال ۱۳۷۰ به کوشش بهدینان فرزانه، هرمزدیار اشیدری و مهیندخت سیاوشیان پی ریزی و در سال ۱۳۸۰پایان یافت.  این موزه در جشن تیرگان از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری گشایش یافت. کهن ترین اشیاء […]