گردشگری ایران

برچسب: اواخر قاجار

  • خانه میرزا شهاب الدین بنی طباءبیدگلی – آران بیدگل

    خانه میرزا شهاب الدین بنی طباءبیدگلی – آران بیدگل

    خانه میرزا شهاب الدین بنی طباءبیدگلی – آران بیدگل اين بنا طي دوره هاي صفوي تا اواخر قاجاريه به شيوه معماري درون گرا وبه سبك گودال باغچه ساخته شده است و در سال 1384هجري شمسي به شماره 12965 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است . اين بنا در سال 1384 هجري شمسي با […]