گردشگری ایران

برچسب: اورامان

  • آبشار بل،اورامان

    آبشار بل،اورامان

    آبشار بل،اورامان آبشار بل اورامان در موقعیت جغرافیایی E462108 N351008 قرار دارد. در یکی از روستاهای منطقه اورامان و در مرز استان کرمانشاه، روستایی به نام”بل” واقع است. در کنار این روستا، در جاده ای که به”کوسه هجیج” منتهی میشود، آبشاری زیبا وجود دارد که به عقیده کارشناسان دارای آب عالی برای شرب است. این…

  • ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

    ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

        نویسندگان 1منصور غنیان؛ 2فضیله خانی؛ 3لیلا بقایی 1استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 2دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران 3کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خورستان چکیده گردشگری و کارآفرینی از جمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب می‌شوند. بدون شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و…