گردشگری ایران

برچسب: اولین نرم افزار ویژه سفرنامه

  • اولین نرم افزار ویژه سفرنامه و خاطره نویسی

    اولین نرم افزار ویژه سفرنامه و خاطره نویسی

    تا حالا چند بار تصمیم گرفته اید که خاطرات و تجربیات سفرهایتان را ثبت کنید ولی هر بار بخاطر مشغله کاری و یا حتی تنبلی این کار را به روزهای بعد از سفر واگذار کرده اید و در آخر هم بخاطر فراموشی، یا خاطرات سفرهایتان را ننوشته اید و یا ناقص نوشته اید؟ این نرم…