گردشگری ایران

برچسب: اکو توریسم

  • معرفی کتاب (اکو توریسم)

    معرفی کتاب (اکو توریسم)

            یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند در آمدهای قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی در نهایت در آمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد صنعت گردشگری و بخصوص اکو توریسم است . در واقع اکو توریسم یا […]