گردشگری ایران

برچسب: ایجاد اشتغال

  • جادوی گردشگری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

    جادوی گردشگری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

          ویژگی گردشگری کارآفرینی، اشتغال سریع و درآمد زیاد است صنعتی که ظرفیت و پتانسیل آن به وفور در ایران یافت می شود اما هنوز از این فرصت ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده نشده است. این پتانسیل ها شامل آثار باستانی، تاریخی وطبیعی است که در جای جای ایران وجود دارد و […]