گردشگری ایران

برچسب: ایوان قدمگاه

  • ایوان قدمگاه -ارسنجان

    ایوان قدمگاه -ارسنجان

    ایوان قدمگاه -ارسنجان ایوان قدمگاه اثری به جا مانده از دوران هخامنشیان است. برخی آنرا چاشتخوار نامیده اند.وجوددو روستای کورش آباد و چاشتخوار در نزدیکی آن این نظریه را تقویت می کند که وطن اولیه هخامنشیان آنجا بوده است. این بنا بر کوه سنگی کنده شده است و از دو ایوان سنگی تشکیل شده است.دو […]