گردشگری ایران

برچسب: باریکه سرطرهان

  • دژ زلال انگیز – کوهدشت

    دژ زلال انگیز – کوهدشت

    دژ زلال انگیز – کوهدشت در تیغه کوهی در دره باریکه سرطرهان کوهدشت که رود سیمره در ان جریان دارد آثار یک دژ باقی مانده که به دژ زلال انگیز معروف است.  ساختمان دو طبقه دژ با سنگ قلوه و گچ ساخته شده است.سمت خاوری و جنوبی دژ به رود سیمره منتهی میشود که عبور […]