گردشگری ایران

برچسب: بازار قدیمی زواره

  • بازار قدیمی زواره

    بازار قدیمی زواره

    بازار قدیمی زواره     بازار زواره این بنای دیرپا از زیبایی ویژه ای برخوردار است و در گذشته دو کاروانسرا را در دو جانب خود داشته که یکی از آنها به صورت مخروبه درآمده و دیگری جای خود را به خیابان جدیدی به نام خیابان امامزاده یحیی (ع) سپرده و ادامه خیابان امام خمینی […]