گردشگری ایران

برچسب: بازی های محلی استان یزد

  • بازی محلی قام باش قام باش/ ابرکوه

    بازی محلی قام باش قام باش/ ابرکوه

      معرفی بازی قام باش قام باش در روستای اسدآباد ابرکوه در زمانی که تلویزیون و کامپیوتر به خانه ها رخنه نکرده بود بجه های ده برای پر کردن اوقات فراقت خود بازی های جالبی انجام می دادند.یکی از این بازی ها ی محلی روستای اسدآبادکه خیلی هم محبوب بود قام باش قام باش یا […]