گردشگری ایران

برچسب: باستانشناسی

  • مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار بقایای این مسجد در جنوب شرقی رشتخوار واقع شده است.اگر چه برخی بنای مزبور را خانقاه نیز نامیده اند با این وجود با توجه به یافته ها از کاوشهای باستان شناسی مسلم است که بنای مزبور مسجد و یا مسجد – مدرسه ای دو ایوانی است. شالوده بنا احتمالا در […]

  • طاق گرا – سر پل ذهاب

    طاق گرا – سر پل ذهاب

    طاق گرا – سر پل ذهاب بنای طاق گرا یا طاق شیرین در گزینه پاتاق بر سر راه کرمانشاه به سرپل ذهاب و در 15 کیلومتری شهرستان سر پل ذهاب در کنار راه باستانی سنگفرشی بنا شده که فلات ایران را به بین النهرین  ارتباط می داده است. از نظر معماری ،بنای طاق گرا،فضای ایوان […]