گردشگری ایران

برچسب: باغ عمارت نظری

  • باغ عمارت نظری – همدان

    باغ عمارت نظری – همدان

     باغ عمارت نظری – همدان باغ نظري د رميدان دانشگاه ، خيابان عارف قزويني ،چهار راه نظري واقع شده است .در محوطه اين باغ يك ساختمان زيبا ومجلل مربوط به اواخر دوره قاجاريه احداث گرديده كه فعلاً ((مدرسه راهنمايي سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي))در بناي مذكور داير ميباشد. پيش طاق ورودي ساختمان به طرز […]