گردشگری ایران

برچسب: باغ نوروز

  • کهنه قالا – مشگین شهر

    کهنه قالا – مشگین شهر

    کهنه قالا – مشگین شهر در ضلع شمالی قلعه در داخل خیاوچای (باغ نوروز)سنگ نبشته ای موجود است که بر روی ان تاریخ 347 م (هفتمین ماه از بیست هفتمین سال از سلطنت شاپور دوم)نقش بسته است. این کتیبه اولین سنگ نبشته دوران ساسانی کشف شده در آذربایجان است.بنا به نوشته این سنگ نبشته ،قلعه […]