گردشگری ایران

برچسب: باغ چهل تنان

  • باغ چهل تن،شیراز

    باغ چهل تن،شیراز

    باغ چهل تن،شیراز باغ چهل تن یا بقعه چهل تنان، در مسافتی کوتاه از شمال حافظیه وجنب باغ جهان نما،همراه با محوطه ای مشجر و با صفا است که دارای چهل سنگ مزار هم اندازه می باشد. قدمت این باغ به دوره زندیه برمیگردد. در این بقعه چهل قبر کوچک در دو ردیف در کنار […]