گردشگری ایران

برچسب: بافت تاریخی یزد

  • حال این روزهای بافت تاریخی یزد/عکس

    حال این روزهای بافت تاریخی یزد/عکس

    یزد را در دنیا به بافت تاریخی کم نظیرش می شناسند، گردشگران از کشورهای مختلف می‌آیند تا شهر بادگیرها را ببینند. با این وجود بافت تاریخی این شهر حال و روز خوبی ندارد. زباله‌ها امانش را بریده‌اند. بناهای تاریخی اش رو به ویرانی است.عکس های زیر گویای خیلی چیزهاست: منبع: chn.ir بافت تاریخی یزد