گردشگری ایران

برچسب: بخش کارده

  • قلعه آل و مات_ مشهد

    قلعه آل و مات_ مشهد

    در دره کارده ، دو دژ دست نیافتنی به نامهای قلعه آل و مات ( ماد و عماد) در متون تاریخی دوره تیموری از قلعه عماد یاد شده و تا دوره شاه عباس صفوی مورد استفاده بوده است. قلعه عماد در نیم فرسنگی شمال شرق روستای آل بر روی کوهی بلند (بر فراز قله ای…