گردشگری ایران

برچسب: بدترین صندلی هواپیما

  • چکار کنیم تا بدترین صندلی هواپیما نصیبمان نشود؟

    چکار کنیم تا بدترین صندلی هواپیما نصیبمان نشود؟

       اینکه در هواپیما چه صندلی نصیب شما می شود یا افرادی که در کنار شما می  نشینند چه کسانی هستند؛ به شانس شما بستگی دارد. اما ما راه کارها و اطلاعاتی در اختیار شما می گذاریم تا آگاه تر شوید. جعبه سرگرمی در زیر صندلیتان قرار گرفته است؛ اگر خوش شانس باشید و در […]