گردشگری ایران

برچسب: برند گردشگری

  • آیا دوست دارید شهر شما برند گردشگری شود ؟

    آیا دوست دارید شهر شما برند گردشگری شود ؟

            همان طور که می‌دانید، توسعه‌ی گردشگری یکی از اهداف سند چشم‌انداز ایران در سال ۱۴۰۴ است. ایران، شهرهای زیادی دارد که بسیاری از آن‌ها قابلیت تبدیل به مناطق گردشگری را دارند ولی «برند شدن» در صنعت گردشگری، اتفاقی به دست نمی‌آید. بلکه این مهم، محصول برنامه‌ریزی هدفمند و پاسخ صحیح به…