گردشگری ایران

برچسب: بقعه سر قبر آقا

  • بقعه سر قبر آقا،تهران

    بقعه سر قبر آقا،تهران

    بقعه سر قبر آقا،تهران قعه سر قبر آقا در داخل بافت قدیمى تهران در ضلع جنوبى چهار راه مولوى انتهاى خیابان شهید مصطفى خمینى (سیروس سابق) در میان باغى تقریبا بزرگ و قدیمى قرار دارد محوطه بقعه سرقبر آقا مدفن سیدابوالقاسم امام جمعه تهران در عهد محمدشاه و اوایل ناصرالدین شاه و آرامگاه خانوادگی خاندان […]