گردشگری ایران

برچسب: بقعه شاه قلندر

  • بقعه شاه قلندر

    بقعه شاه قلندر

    بقعه شاه قلندر بقعه شاه قلندر در دامنه کم شیب کوه قرار دارد این بقعه مربوط به دوره ایل خانی است که ریاست فرقه اسماعیلیه را بعهده داشته است این بقعه در داخل باغ روستای انجدان و در 50 کیلومتری سرچشمه و سراب معروف انجدان قرار دارد. بنای بقعه باشکوه و 8 ضلعی است که […]