گردشگری ایران

برچسب: بلده نور

  • قلعه پولاد – بلده نور

    قلعه پولاد – بلده نور

    قلعه پولاد – بلده نور قلعه پولاد در کتب تاریخی  به نام قلعه نور شناخته می شود.در شمال قصبه ی بلده ،بر بالای پوزه ی کوهی که رو به جنوب است بنا شده است و از دوران سلجوقیان به یادگار مانده است. قلعه پولاد یکی از دیدنی های بلده است.این قلعه د شمال غرب بلده […]