گردشگری ایران

برچسب: بندر خمیر

  • قلعه قنبر چهارشنبه، روستای بناب

    قلعه قنبر چهارشنبه، روستای بناب

    قلعه قنبر چهارشنبه ، روستای بناب / بندرخمير یکی دیگر از بناهای تاریخی به جای مانده از گذشتگان مردم روستای بناب قلعه ای معروف به قلعه قنبر چهارشنبه است که در ابتدا ی ورودی روستا و بر روی تپه ای به همین نام یعنی «تنب قلعه»که بلند ترین تپه ی موجود درحوزه ی بناب سرسبز […]