گردشگری ایران

برچسب: بندیان درگز

  • بندیان درگز – استان خراسان رضوی

    بندیان درگز – استان خراسان رضوی

    بندیان درگز – استان خراسان رضوی     يك آتشكده زيباي ساساني به همراه برج خاموشي در منطقه بنديان در گز مشاهده شده است ودر سالهاي اخير حفاري در آنجا صورت گرفته است. برج خاموشي محل تدفين زرتشتيان ، به شكل استوانه با ارتفاع سه متر و قطرحدودي 20 مترمي باشد.     در آتشكده…