گردشگری ایران

برچسب: جاذبه های طبیعی مازندارن

  • کوه ها و ارتفاعات دوخواهران (دوخواهرون)

    کوه ها و ارتفاعات دوخواهران (دوخواهرون)

      وارارو 4000 متر، سه سنگ 4150 متر، تخت برفی 4000 متر، مخروط سر 4200 متر، دو خواهرون 4318 متر، تخت خرس 4200 متر، کهو4200 متر، چپکرو 4250 متر موقعیت جغرافیایی : خط الرأس 30 کیلومتری شرقی غربی دوخواهرون در منتهی الیه شمالی دشت لار در منطقه نمارستاق از استان مازندران و بخشی از رشته […]