گردشگری ایران

برچسب: جواهردره رامسر

  • کارگاه نمد مالی در جواهردره رامسر

    کارگاه نمد مالی در جواهردره رامسر

    کارگاه نمد مالی در جواهردره رامسر دست هایی که این روزها چنین لرزه به جانشان افتاده، همان دست های توانایی است که سالهای طولانی چراغ هنری اصیل را روشن نگه داشته اند تا پیوندی میان دیروز و امروز باشد. دیرزمانی است چهارپاره هایی که از کودکی در ذهن حاج یحیی رژه می رفتند و امتداد […]