گردشگری ایران

برچسب: حمام تاریخی هرفته

  • حمام تاریخی هرفته،یزد

    حمام تاریخی هرفته،یزد

    حمام تاریخی هرفته،یزد حمام تاریخی هرفته را با توجه به معماری و مصالح، مربوط به دوره صفوی است که مصالح به کار رفته در این حمام آجر با ملات گل و آهک پوشیده شده. حمام صفوی هرفته دارای سه بخش جدا از هم چون مردانه، زنانه و تون است که حمام مردانه دارای سردر کوچک […]