گردشگری ایران

برچسب: حکومت اردلانها

  • بازار سنندج

    بازار سنندج

    بازار سنندج این بازار در دو طرف خیابان انقلاب قرار گرفته و در سال 1046 ه .ق همزمان با مرکزیت یافتن شهر سنندج به عنوان مرکز حکومت اردلانها ساخته شده است. پلان این بازار به صورت مستطیل بزرگی است که به بازار آصف نام گرفته است.با وجود مراکز خرید جدید ،این بازار همچنان موقعیت و […]