گردشگری ایران

برچسب: خانه خواجه باروخ

  • خانه خواجه باروخ- کرمانشاه

    خانه خواجه باروخ- کرمانشاه

    خانه خواجه باروخ- کرمانشاه باروخ نام خانه ای تاریخی در شهر کرمانشاه است.مالک این خانه خواجه باروخ از تجار کلیمی کرمانشاه بوده و در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده است. این خانه در محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه واقع شده است و دارای ویژگی های خانه های درونگرای ایرانی است.یعنی خانه از طریق هشتی به […]