گردشگری ایران

برچسب: خانه شهید رجایی

  • خانه شهید رجایی – تهران

    خانه شهید رجایی – تهران

    خانه شهید رجایی – تهران خانه شهيد رجايي از 1343 تا حدود 17 سال محل سكونت محمدعلی رجايي بود. سپس از 1373 با همت بنياد شهيد و سازمان ميراث فرهنگي در رديف آثار ملي و يادماني براي حفظ خاطرات آن معلم شهيد درآمد. خانه قديمي و به صورت اندروني بيروني‌، 254 مترمربع و با زير […]