گردشگری ایران

برچسب: خانه مرتاض

  • خانه مرتاض – یزد

    خانه مرتاض – یزد

    خانه مرتاض – یزد     این خانه قاجاری در کوچه “مرتاضیون” شهر یزد قرار دارد و دارای دو بخش بیرونی و اندرونی است و هر یک از این دو بخش دارای حیاط و ورودی جداگانه‌است، با این وجود این دو بخش به شکلی ظریف به یکدیگر مرتبط اند. با گذشتن از سردر و هشتی […]