گردشگری ایران

برچسب: خانه گلی

  • خانه گلی فرزین ملکی

    خانه گلی فرزین ملکی

    روستای چلاسر فرزین ملکی: خونه گلی خانه اجدادی (فرزین ملکی)در باغ چای قدیمی قرار دارد که از سال 1315 تفرجگاه خانواده ملکی بوده و از سال 1382 به آن نهال های مرکبات اضافه شده است.این خانه دو روستای زیبای چلاسر و جل چلاسر از توابع دهستان سلیمان آباد تنکابن است که با چشم اندازی بی […]