گردشگری ایران

برچسب: خرابه های قلعه فریدون

  • خرابه های قلعه فریدون (فرستاده شده از:حیدر آقاگلی)

    خرابه های قلعه فریدون (فرستاده شده از:حیدر آقاگلی)

    این مطالب و تصاویر درباره ی خرابه های قلعه فریدون  فرستاده ی آقای حیدر آقاگلی است.   آدرس وبلاگ ایشان:www.ghardeshgari-bandpey.blogfa.com قلعه فریدون واقع در بندپی شرقی استان مازندران کیلومتر 60 از مرکز شهرستان بابل کیلومتر 30 از مرکز بخش بندپی شرقی ( شهر گلوگاه ) راحت ترین راه دسترسی به وسیله اتومبیل از مسیر جاده گلوگاه […]