گردشگری ایران

برچسب: خیابان عدالت

  • بادگیر معین – رفسنجان

    بادگیر معین – رفسنجان

    بادگیر معین – رفسنجان     بادگیر از روزگاران دور با شکل‌های معماری مختلفی اجرا و مورد استفاده قرار می‌دادند و بادگیرها در شهرستان رفسنجان به شش نوع بادگیر مرسوم بودند و هنوز هم در بافت‌های تاریخی و روستایی با اشکال دایره، هشت ضلعی ، مستطیل ، یک‌طرفه ، دوطرفه و در انبارها مستطیلی شکل…