گردشگری ایران

برچسب: دبیرستان قدیمی

  • دبیرستان فیروز بهرام،تهران

    دبیرستان فیروز بهرام،تهران

    دبیرستان فیروز بهرام،تهران دبیرستان فیروز بهرام (تاسیس ۱۳۱۱ خورشیدی) یکی از دبیرستان‌های قدیمی و زرتشتی شهر تهران واقع درخیابان میرزا کوچک خان است و به یادگار فیروز بهرامجی بیکاجی، فیروز بهرام نام گرفته‌است. از مشاهیر این دبیرستان می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: سیّد حسین نصر (ریاست دانشگاه شریف) پرویز شهریاری (ریاضی دان و از…