گردشگری ایران

برچسب: دوران تیموریان

  • رباط جام – تربت جام

    رباط جام – تربت جام

    رباط جام – تربت جام رباط جام در سمت جنوبی خیابان کوثری شهر تربت جام قرار دارد که به صورت یک بنای چهار ایوانی ایجاد شده است. در حال حاضر ورودی آن به سمت شمال باز می شود اما به احتمال بسیار درگاه جدید در آن تعبیه شده است.  فضای ورودی رباط به یک هشتی…