گردشگری ایران

برچسب: دوران صفوي

  • حمام هلجرد

    حمام هلجرد

    اين حمام در روستاي هلجرد شهرستان كرج قرار دارد و در جنوب روستاي هلجرد و در ابتداي ورودي روستا قرار دارد.هلجرد يك روستاي تاريخي است كه مجموعه اي از آثار قرون گذشته را در خود جای داده است. . بناي حمام در نگاه اول شباهت زيادي به يك تپه باستاني دارد ولي با نزديك شدن…