گردشگری ایران

برچسب: راهنمای گردشگری مناطق کردنشین ایران

  • معرفی کتاب (راهنمای گردشگری مناطق کردنشین ایران)

    معرفی کتاب (راهنمای گردشگری مناطق کردنشین ایران)

              استان کردستان در ارتفاعات غربی ایران در منطقه کوهستانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است که اقلیم استان بیشتر متاثر از ارتفاع و جهت کوه های زاگرس و همچنین در فصول مختلف سال تحت تاثیر توده های آب و هوای مختلفی قرار دارد. وزن 210 g نویسنده محمد محمودی ناشر…