گردشگری ایران

برچسب: رسوب نمک

  • غار نمکدان – قشم

    غار نمکدان – قشم

    غار نمکدان – قشم این غار به طول 6850 متر بزرگترین غار نمكی جهان می باشد . به دلیل انباشتگی و رسوب نمك موجود در آب دریا در گسل های عمیق تبدیل به كوهها و غارهای نمكی شده است كه كوه نمكدان در غرب جزیره نیز از این دسته می باشد . همچنین وجود چشمه […]