گردشگری ایران

برچسب: رضا شاهی

  • پل رضا شاهی

    پل رضا شاهی

      موقعيت : 10 کيلومتری جاده فيروزکوه – تهران و بر روی حبله رود قدمت : 1306 ه.ق شامل نه دهنه با قوس گهواره ای که در دو طرف سطح پل دست انداز يا ديواری با ارتفاع حدود يک متر ساخته شده که امنيت عبور و مرور بر روی آن را بيشتر مي کند. در…