گردشگری ایران

برچسب: رودخانه دزج

  • حسینیه امینی ها – قزوین

    حسینیه امینی ها – قزوین

    حسینیه امینی ها – قزوین خانه و حسینیه امینی ها از خانه های زیبا و اعیانی قزوین است که توسط حاج محمد رضا امینی از اعیان و تجار قزوین در مغرب رودخانه دزج  ساخته شد که  بعدها رودخانه پر شده و خیابان مولوی احداث گردیده است. تالار های این عمارت دارای ارسی های بسیار زیبایی…