گردشگری ایران

برچسب: روستای کرکج

  • برج خلعت پوشان

    برج خلعت پوشان

    برج خلعت پوشان – تبریز: در 10 کیلومتری شرق تبریز و یک کیلومتری جنوب جاده ترانزیت تبریز تهران و کنار جاده تبریز باسمنج در روستای کرکج ،برج آجری بلندی وجود دارد که به برج خلعت پوشان معروف می باشد. بنای مزبور که از آثار دوره صفویه می باشد در دوره قاجار در این بنا خلعت […]