گردشگری ایران

برچسب: ریز

  • ابشار فاریاب – دشتستان

    ابشار فاریاب – دشتستان

    ابشار فاریاب – دشتستان آبشار فاریاب از به هم پیوستن اب چشمه ها و رودهای منطقه فاریاب دشتستان تشکیل می شود.با توجه به دمای بالای این استان و کم آبی ر این منطقه ،ابشار های فاریاب و چشمه سارهای اطراف ان بسیار مهم تلقی می شود. مهمترین چشمه  این منطقه چشمه تنگ فارایاب است که…