گردشگری ایران

برچسب: زمان اشکانیان

  • گوردخمه اسحاق وند – کرمانشاه

    گوردخمه اسحاق وند – کرمانشاه

    گوردخمه اسحاق وند – کرمانشاه گوردخمه های اسحاقوند، سه گوردخمه در کنار یکدیگر میباشند که در شمال شرقی روستای ده نو قرار دارند و به همین دلیل در بعضی از منابع به نام گوردخمه های ده نو هم خوانده میشوند. با پشت سر گذاشتن روستای سرخ ده که مقابل گور دخمه فوق قرار دارد به…