گردشگری ایران

برچسب: زمان پارتها

  • قلعه سام – زاهدان

    قلعه سام – زاهدان

    قلعه سام – زاهدان این قلعه در فاصله 28 کیلومتری جاده زاهدان به زابل واقع شده و به شکل ذوزنقه نامنظم است. طول قلعه از شرق به غرب 376 متر و از جنوب به شمال 296 متر است. قلعه سام دارای دو دروازه شمالی و جنوبی است که هر کدام دارای برج نگهبانی است. این […]