گردشگری ایران

برچسب: ساخت صابون در طبیعت

  • ساخت صابون در طبیعت

    ساخت صابون در طبیعت

          – مقداری خاکستر چوب را جمع آوری کنید و در یک ظرف با آب مخلوط کنید. به این مخلوط قلیاب صابون پزی می گویند. – این قلیاب صابون پزی را از یک صافی عبور دهید تا ذرات درشت و اضافی آن جدا شود و آن را در ظرفی بریزید. – توجه داشته…