گردشگری ایران

برچسب: ستاد تسهیلات

  • یخدان مویدی – کرمان

    یخدان مویدی – کرمان

    یخدان مویدی – کرمان یخدان مویدی در اواخر دوره سلجوقیان به دستور موید الدین ریحان،از جمله ی کارگزاران نزدیک حکومت ساخته شده است.یخدان ها(یخچالها)اصولا در حاشیه شهرهای کویری بنا می شده اند که دارای یک چاه بزرگ و مخروطی شکلی بوده اند و در کف یخدان ،آبراهی وجود داشته است که آب حاصل از ذوب…