گردشگری ایران

برچسب: سرخه

  • بقعه امام زاده چهارتن ایج – سرخه

    بقعه امام زاده چهارتن ایج – سرخه

    بقعه امام زاده چهارتن ایج – سرخه     بنا منسوب به دوره قاجار است و به گفته اهالی و نوشته های موجود در بقعه مدفن 4 تن از امام زادگان اهل بیت به نامهای امام زاده طاهر، امام زاده ظاهر، امام زاده زکی و امام زاده ابراهیم(ع) می باشد. بنا به صورت بقعه کوچک…