گردشگری ایران

برچسب: سفر و سير سلامتى روح و جسم

  • اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر

    اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر

            خداشناسى و تهذیب اخلاق سفر موجب تکامل و تعالى انسان و بیانگر عروج او است؛ سرشت آدمى توجیه‌کنندهٔ ‘سیر و سفر’ و سیاحت و جهانگردى است. با سیرى در تاریخ و مرور احوال بزرگان علم و اخلاق به این نکته پى مى‌بریم که بسیارى از چهره‌هاى پرفروغ جوامع بشرى و راهنمایان…